Капейкі, грошы ці пенязі? Як беларусам называць дробныя манеты. Развагі перад дэнамінацыяй

|

Рублі, талеры, грыўні, ізроі… Як мае называцца беларуская валюта? Развагі напярэдадні дэнамінацыі

 

“Цэнт” азначае “адна сотая”

 

Кратнасць на сто ў асноўных валютах свету склалася традыцыйна і бярэ свае пачаткі яшчэ з сярэднявечча. Гэты прынцып адсоткавасці і даў назву пераважнай масе дробных. Цэнты, санцімы, сэнтава, чэнтэзыма і г.д. – усе гэтыя найменні выводзяцца ад лацінскага слова “centum”, якое і азначае “сто” альбо “адну сотую долю”.

 

Вышэй – 1 цэнт ЗША 1793, ніжэй – 1 сантым 1797

 

Першымі на ўзбраенне “цэнты” ўзялі амерыканцы і французы ў канцы XVIII ст., пасля чаго яго запазычыла большасць заходнееўрапейскіх краін і іх былых калоній. Некаторыя краіны запазычылі сам прынцып называць дробныя адзінкі паводле адсоткавасці, але ўжо ў сваіх нацыянальных мовах: “кіндаркі” ў Албаніі і “стоцінкі” ў Балгарыі.

 

Паўкапейкі – “дзеньга”

 

Многія ж краіны паўночнай і ўсходняй Еўропы захавалі ў сваіх дробных назвы яшчэ сярэднявечных фінансавых сістэм. “Эрэ” скандынаўскіх краін выводзіцца ледзь не з часоў вікінгаў і запазычанае з залатой рымскай манеты – “aureus”.  А вось “тэтры” – азначала ў старажытнагрузінскай мове белую, срэбраную манету. Падобна сербскі “пара” па-турэцку – кавалак [срэбра]. Харвацкая “ліпа” наогул нагадвае аб даманетным перыядзе, калі драўнінай, а хутчэй за ўсё яе карой,  таксама можна было расплаціцца.  Армянская “лума” і румынскі “бань” азначалі ў даўнія часы проста грошы, фінансавыя сродкі. А цюрскамоўныя постсавецкія краіны ўзгадалі часы, калі дробны гандаль адбываўся шкуркамі вавёрак – “тыйын”.

 

Дзеньга 1700

 

Дарэчы расійская манета ў паўкапейкі, якая яшчэ 150 гадоў таму называлася “дзеньга”, у татарскай мове першапачаткова азначала “кляймо, знак”; бо, як узгадаем, менавіта цераз пазначэнне на кавалку метала адмысловым штампам знака дзяржавы-эмітэнта і нарадзілася такая з’ява як манеты. З цягам часу расійская грашовая адзінка “дзеньга” і дала назву ў іх мове наогул фінансам.

 

Грош хадзіў паралельна з рублём да паўстання 1863

 

Нашая ж назва фінансавых сродкаў – “грошы” – таксама выводзіцца ад сярэднявечнай манеты. Першыя “грошы” на землях ВКЛ масава пачалі прыходзіць на мяжы XIV-XV ст. і былі асновай айчыннай фінансавасці да канца Рэчы Паспалітай, і нават пазней, ажно да паўстання 1863-64гг., “грош” Царства Польскага складаў паралельную для расійскага рубля плацёжную сістэму.

 

Грош ВКЛ 1546

 

Паўнавартасны сярэднявечны Grossus Denarius (вялікі дэнар) з’явіўся яшчэ ў канцы ХІІ ст. і пазней праз масавае біцце падобнай манеты ў Чэхіі (Пражскі Грош) стаў папулярнай манетай на тэрыторыі ўсёй Еўропы. У ХХ ст. так назвалі свае дробныя Польша і Аўстрыя. Між іншым, турэцкія “курушы” і арабскія “кіршы” маюць тую ж самую этымалогію. У пачатку беларускага адраджэння канца 1980-х гадоў дробнымі беларускіх талераў прапаноўвалася таксама зрабіць “грошы”.

 

Рускія капейкі – як рыбіная луска

 

Але вось, калі нарэшце, упершыню за 25 гадоў у Беларусь вяртаюцца ў зварот манеты, новыя дробныя беларускія грошы будуць называцца ўсё ж “капейкамі”. Менавіта так, “капейкамі”,  з сярэдзіны XVI ст. пачалі называць манеты вартасцю ў “дзеньгу”, на якіх размясцілі Святога Юрыя з кап’ем. Гэтыя дробныя манеткі ўзбуйненай маскоўскай дзяржавы пры маскоўскім цары Іване IV выбіваліся з кавалкаў срэбранага дроту і нагадвалі луску рыбы.

 

Капейка Івана IV

 

У гэты ж час у ВКЛ выбівалі ўжо паўнавартасныя еўрапейскія манеты – літоўскія “грошы”, дызайн якіх нават капіявалі іншыя суседнія краіны. Ды і як мінімум нягодна называць айчынныя грошы найменнем манет маскоўскай дзяржавы пад панаваннем цара, войскі якога неслі столькі бедаў на ўсходнія землі нашай краіны. Гэта проста амаральна ў дачыненні да нашых слаўных продкаў!

 

Не капейкі і не грошы, а пенязі?

 

Але ці выпадае тады называць дробныя грошы “грошамі”?

 

Калі трымацца прынцыпа першаснаці і зірнуць на больш глыбокую гісторыю айчыннай манетнай справы, дык найстаражытнейшымі манетамі, якія выбіваліся для цэнтралізаванай дзяржавы ВКЛ, былі “пенязі” нашчадкаў Гедыміна – Альгерда, пазней Ягайлы і Вітаўта. Гэтыя манеткі таксама выбіваліся з расціснутага срэбранага дроту, і нечым нагадваюць пазнейшыя (ажно праз 150 гадоў) маскоўскія капейкі, але ж уваходзілі ў зусім іншую, еўрапейскую манетную сістэму.

 

Пенязь Ягайлы к. XIV ст.

 

Назва манеты праўдападобна паходзіць ад старажытнакельцкага “pen” – “галава”, партрэт на аверсе яшчэ антычных рымскіх дэнарыяў, якія пазней і спрабавалі зымітаваць у раннясярэднявечнай Заходняй Еўропе. У германскіх суседзяў яны называліся – “пфэнігамі”, “пені”. Менавіта ад гэтай дробнай манеткі грошы ў польскай мове і сталі называць “pieniądze”.

 

Складаючы адну дзясятую “гроша”, “пенязі” праіснавалі на нашых землях да першай чвэрці XVII ст. Сугучнае з гэтак жа старажытнымі словамі “князь” і “ятвязь”, назва “пенязь” – напэўна больш старое за “грош”. Літоўскія “пенязі” на больш як сто гадоў старэйшыя за літоўскія “грошы” – менавіта на іх упершыню з усіх плацёжных сродкаў балі выяўленыя нашыя старажытныя сімвалы – Пагоня і Калонны Гедыміна.

 

На першым фота: пенязь Вітаўта к. XIV ст.